OSN-SAbstraktOSN-E

Oxalát je silná dikarboxylová kyselina, která tvoří s kalciem špatně rozpustné soli. Vysoké hodnoty oxalátu v moči bývají spojeny s urolitiázou a (nebo) nefrokalcinózou.

 

OSN-STerminologieOSN-E

Oxalát

 

OSN-SSynonymaOSN-E

Kyselina oxalová

Kyselina šťavelová

Kyselina ethandiová

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Oxalát v moči

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytuOSN-E

Kyselina šťavelová (oxalová) je silná dikarboxylová kyselina, která tvoří s kalciem velmi špatně rozpustné soli a je v přírodě hojně rozšířena ve formě draselných i vápenatých solí (rostliny, houby, atp.).

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

Jde o produkt oxidace glyoxylátu (vzniká při metabolizaci glycinu a serinu).

Při malabsorpci žlučových kyselin dochází ke zvýšenému přestupu mastných a žlučových kyselin do tračníku, kde se přeměňují prostřednictvím střevních baktérií (dehydroxylace, hydroxylace a dekonjugace). Metabolity žlučových kyselin potom poškozují sliznici tračníku, čímž dochází k většímu přestupu oxalátu do krve.

Ke zvýšené resorpci oxalátu také přispívají mastné kyselin, které jsou v tračníku přítomny ve vyšší koncentraci; vážou vápník, který potom není k dispozici pro precipitaci oxalátu ve střevním lumen.

Oxalát, který přešel ve zvýšeném množství ze střeva do krve se vylučuje ledvinami a může v nich způsobit tvorbu oxalátových kamenů až nefrokalcinózu.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

V organismu vznikají oxaláty endogenní biosyntézou při oxidaci glyoxylátu (vzniká při odbourávání glycinu a serinu). Jen asi 5-20 % oxalátů v moči je exogenního původu z potravy. Rozsah tvorby oxalátu závisí především na hotovosti glyoxylátu: při nízkých koncentracích glyoxylátu převažuje oxidace glyoxylátu na CO2, při zvyšujících se koncentracích probíhá navíc oxidace na oxalát. Za prekursory šťavelanů jsou obecně považovány glykolát, glyoxylát a kyselina askorbová. Vysoký obsah kalcia v potravě napomáhá tvoření nerozpustného kalciumoxalátu, který je v GIT těžce vstřebatelný (jeho vstřebávání napomáhá hyperchlorhydrie; achlorhydrie jej naopak snižuje). Syntézu neovlivňují zánětlivé a nádorové procesy. Syntéza není ani ovlivněna dietou.

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

Výskyt v plazmě (1,3-1,6 umol/l), moči (<0,45 mmol/den, index oxalát/kreatinin < 0,3 mmol/mol) a dalších tekutinách. Vyšší koncentrace v moči jsou považovány za závažný rizikový faktor tvorby močových kamenů.

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismusOSN-E

V přírodě se šťavelany rozkládají samovolnou oxidací, větším dílem pak bakteriemi a plísněmi s oxalolytickými vlastnostmi (ve vodě, hlíně, atp.). V lidském organismu není oxalát již dále metabolizovatelný a je vylučován s vysokou clearence ledvinami.

 

OSN-SKontrolní (řídící) mechanismyOSN-E

Kontrola tvorby oxalátu je dána především hotovosti glyoxylátu: při nízkých koncentracích glyoxylátu převažuje oxidace glyoxylátu na CO2, při zvyšujících se koncentracích probíhá navíc oxidace na oxalát.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Murray RK, Granner DK, Myaes PA et al: Harpers Biochemistry, LANGE Medical book, 1993

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

David Stejskal